Πληροφορίες
 • Αποφασίστε πρίν την γέννα για το αν θα φυλάξετε βλαστοκύτταρα
 • Ζητήστε να ενημερωθείτε από την αρχή της εγκυμοσύνης από τον ιατρό που σας παρακολουθεί
 • Κλείστε ραντεβού για να ενημερωθείτε σε κάποια εταιρεία φύλαξης βλαστοκυττάρων
 • Να είστε ενήμεροι για τις υπηρεσίες και τις χρεώσεις της κάθε εταιρείας
 • Πάρτε το κουτί συλλογής πριν πάτε στο μαιευτήριο
 • Όταν πάτε στο μαιευτήριο ενημερώστε την εταιρεία με την οποία έχετε συμφωνήσει ότι γεννάτε, για να κανονιστεί η μεταφορά του δείγματος
 • Κανένα μαιευτίριο δεν δικαιούται να χρεώνει τη συλλογή βλαστοκυττάρων
 • Το δείγμα μπορεί να μείνει σε θερμοκρασία δωματίου έως 48ώρες

 

 

Η Ε.Ε.Τ.Ο.Α. (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος) είναι το συλλογικό όργανο των τραπεζών κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων. Την Ε.Ε.Τ.Ο.Α. απαρτίζουν αποκλειστικά ελληνικές τράπεζες κρυοσυντήρησης, που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια με συνέπεια στο χώρο.

Σήμερα, στην Ε.Ε.Τ.Ο.Α. συμμετέχουν οι εξής εταιρείες:

 • Biophylaxis
 • MyCells
 • Cryotech
 • Omnigen
 • Procell

Η Ε.Ε.Τ.Ο.Α. έχει σαν στόχο την επίβλεψη και την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας των τραπεζών – μελών της και τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές που ορίζουν η νομοθεσία και οι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί.

Επίσης, στόχος της Ε.Ε.Τ.Ο.Α. είναι η διασφάλιση της συντήρησης όλων των δειγμάτων που φυλάσσονται στις τράπεζες μέλη της, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κάποια τράπεζα-μέλος παύσει τη λειτουργία της.

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ / ΔΩΡΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Το δείγμα ανήκει στην οικογένεια Το δείγμα δωρίζεται και η οικογένεια χάνει κάθε δικαίωμα επάνω του
Η οικογένεια ενημερώνεται πάντα με επίσημο πιστοποιητικό αναλυτικών εργαστηριακών αναλύσεων για την επιτυχή φύλαξη των κυττάρων H οικογένεια δεν γνωρίζει αν η φύλαξη του δείγματος είναι επιτυχής. Τα δείγματα που κρίνονται ακατάλληλα προς φύλαξη, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς
Τα δείγματα είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας Στην περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας νοσήσει και χρειαστεί μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, απαιτείται αναζήτηση συμβατού δότη ανά τον κόσμο. Το 1/3 των ασθενών που χρειάζεται μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων αποβιώνει πριν βρεθεί συμβατό μόσχευμα.
Δεν υπάρχουν έξοδα ανάκτησης του δείγματος για μεταμόσχευση Τα έξοδα αγοράς ενός συμβατού δείγματος ΟΠΑ για μεταμόσχευση ανέρχονται σε €17,000 – 23,000
Σε περίπτωση αλλογενούς μεταμόσχευσης οι πιθανότητες επιβίωσης είναι 2πλάσιες, όταν το μόσχευμα προέρχεται από ιστοσυμβατό συγγενή (π.χ. αδερφό) συγκριτικά με μόσχευμα μη συγγενούς, ίσης ιστοσυμβατότητας, ενώ αντίστοιχα μειώνεται η πιθανότητα εκδήλωσης «νόσου μοσχεύματος εναντίον ξενιστή» Όταν κάποιος λαμβάνει δείγμα από εντελώς ξένο άτομο, έχει λιγότερες πιθανότητες να σωθεί και περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσει «νόσο μοσχεύματος εναντίον ξενιστή» συγκριτικά με τη λήψη δείγματος από συγγενικό πρόσωπο (π.χ. αδερφό) ίσης ιστοσυμβατότητας

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: