Θεραπευτικές Εφαρμογές

17 Feb 2011

Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη θεραπεία ασθενειών του αίματος και μορφών καρκίνου από το 1988. Είναι ένας τομέας της επιστήμης που επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς και είναι από τα πιο συναρπαστικά ιατρικά πεδία του 21ου αιώνα.

Ο εκτεταμένος κατάλογος των ασθενειών που έχουν την προοπτική να θεραπευτούν με βλαστοκύτταρα συνεχώς μακραίνει. Ασθένειες ή καταστάσεις που απαιτούν την αναγέννηση ιστών είναι πιθανές υποψήφιες για μια τέτοια θεραπεία.

Σας αναφέρουμε κάποιες από τις ασθένειες για τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά οι μεταμοσχεύσεις (είτε αυτόλογες, είτε αλλογενείς ) αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων , καθώς και ασθένειες για τις οποίες γίνονται κλινικές δοκιμές ή βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο :

Λεμφώματα - Μορφές Καρκίνου

 • Λέμφωμα Burkitt
 • Παιδική χρόνια μυελογενής λευχαιμία (JCML)
 • Παιδική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (JMML)
 • Νευροβλάστωμα
 • Λέμφωμα Νon-Hodgkin
 • Λέμφωμα Hodgkin
 • Πολλαπλούν μυέλωμα
 • Νευροβλάστωμα

Μυελοδυσπλαστικάσύνδρομα

Διαταρραχές του πολλαπλασιασμού των κυττάρων του αίματος

 • Απλαστική αναιμία
 • Αναιμία Fanconi
 • Απλασία ερυθοκυττάρων
 • Αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοκυτταροπενία
 • Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία ( Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - PNH )

Ανοσοανεπάρκειες

 • Βαρειά μεικτή ανοσοανεπάρκεια (SCID and SCID-ADA)
 • X- φυλοσύνδετη λεμφοϋπερπλαστική νόσος
 • Σύνδρομο DiGeorge
 • Ανεπάρκεια της προσκολλήσεως των λευκοκυττάρων
 • Αταξία-Τελαγγειεκτασία
 • Σύνδρομο εκτεθειμένων λεμφοκυττάρων

Αιμοσφαιρινοπάθειες

 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • ß-Θαλασσαιμία

ΣΤΑΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

 • Κίρρωση Ήπατος
 • Καρδιακές Παθήσεις (έμφραγμα του μυοκαρδίου, μυοκαρδιοπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια)
 • Διαβήτης Τύπου Ι
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ)
 • Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
 • Διάφορες κληρονομικές μεταβολικές ασθένειες
 • Εγκεφαλική Παράλυση (Cerebral Palsy)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 • Νόσος Alzheimer
 • Νόσος Parkinson
 • Νόσος Huntington
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Τραύματα της σπονδυλικής στήλης
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Ανάπλαση ιστών ή οργάνων : οστών, χόνδρων, τενόντων, καρδιακών βαλβίδων, τμημάτων του δέρματος κλπ

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ χρησιμοποιούνται βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία της βλάβης που αφήνει στην καρδιά το βαρύ έμφραγμα.

Επίσης, στο στάδιο των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους βρίσκεται η χρήση των βλαστοκυττάρων για την αποκατάσταση της κίρρωσης του ήπατος.

Τέλος, σε πειραματικό στάδιο, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, βρίσκεται η χρήση των βλαστοκυττάρων για αποκατάσταση βλαβών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η πιθανότητα ένας άνθρωπος να χρειαστεί αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (δηλαδή μεταμόσχευση με τα δικά του βλαστοκύτταρα) κατά τη διάρκεια της ζωής του, υπολογίζεται σε 1/400 ή και 1/200*.
Με τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και πρακτικές που υιοθετούνται, αυτό το ποσοστό υπολογίζεται να ανέβει σε 1/100*.

* Biology of Blood and Marrow Transplantation 14:316-322(2008)

 

Αξίζει, δε, να σημειωθεί, πως σε αυτούς τους υπολογισμούς δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί οι εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής - του πολλά υποσχόμενου νέου τομέα θεραπευτικής εφαρμογής των βλαστοκυττάρων, όπου επιδιορθώνονται ή βελτιώνονται βλάβες του οργανισμού, χρησιμοποιώντας τις φυσικές αναγεννητικές ιδιότητες που διαθέτουν τα βλαστοκύτταρα.

Η προοπτική της χρήσης των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος επεκτείνεται ραγδαία. Δεν υπάρχει καμμία εγγύηση πως το αίμα του μωρού σας θα είναι συμβατό δείγμα για κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας ή ότι θα αποτελεί θεραπεία. Η χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων δεν εγγυάται την κατάλληλη θεραπεία για όλες τις κληρονομικές γενετικές ασθένειες, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της γονιδιακής θεραπείας. Όπως σε όλες τις μεταμοσχεύσεις, η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πέρα από τα ίδια τα βλαστοκύτταρα, όπως η κατάσταση του ασθενούς, το είδος της ασθένειας, τη συμβατότητα και τη σχέση μεταξύ δότη κα δέκτη και άλλους παράγοντες.

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: