Πληροφορίες
 • Είναι τα νεαρότερα, ανθεκτικότερα, πιο ανώριμα ανοσολογικά και τα πιο υγιή κύτταρα που διαθέτει ο οργανισμός , στα οποία έχουμε εύκολη πρόσβαση.
 • Δεν έχουν υποστεί τις αρνητικές επιδράσεις του περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής είναι προικισμένα με όλες τις δυνάμεις ενός άφθαρτου οργανισμού γιατί είναι στο «σημείο μηδέν» !
 • Μπορούν να συλλεγούν μόνο μία φορά στη ζωή κάθε ανθρώπου: τη στιγμή που έρχεται στη ζωή.
 • Η συλλογή τους είναι εύκολη, ανώδυνη και μη-επεμβατική.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ανθρώπους που δεν είναι απόλυτα συμβατοί με το μωρό - κάτι που είναι εφικτό με ασφάλεια μόνο με τα βλαστοκύτταρα από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα!
 • Τα βλαστοκύτταρα από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα μπορούν, σήμερα, να φανούν χρήσιμα για την θεραπεία περισσότερων από 80 ασθενειών.

Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη θεραπεία ασθενειών του αίματος και μορφών καρκίνου από το 1988. Είναι ένας τομέας της επιστήμης που επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς και είναι από τα πιο συναρπαστικά ιατρικά πεδία του 21ου αιώνα.

Ο εκτεταμένος κατάλογος των ασθενειών που έχουν την προοπτική να θεραπευτούν με βλαστοκύτταρα συνεχώς μακραίνει. Ασθένειες ή καταστάσεις που απαιτούν την αναγέννηση ιστών είναι πιθανές υποψήφιες για μια τέτοια θεραπεία.

Σας αναφέρουμε κάποιες από τις ασθένειες για τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά οι μεταμοσχεύσεις (είτε αυτόλογες, είτε αλλογενείς ) αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων , καθώς και ασθένειες για τις οποίες γίνονται κλινικές δοκιμές ή βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο :

Λεμφώματα - Μορφές Καρκίνου

 • Λέμφωμα Burkitt
 • Παιδική χρόνια μυελογενής λευχαιμία (JCML)
 • Παιδική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (JMML)
 • Νευροβλάστωμα
 • Λέμφωμα Νon-Hodgkin
 • Λέμφωμα Hodgkin
 • Πολλαπλούν μυέλωμα
 • Νευροβλάστωμα

Μυελοδυσπλαστικάσύνδρομα

Διαταρραχές του πολλαπλασιασμού των κυττάρων του αίματος

 • Απλαστική αναιμία
 • Αναιμία Fanconi
 • Απλασία ερυθοκυττάρων
 • Αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοκυτταροπενία
 • Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία ( Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria - PNH )

Ανοσοανεπάρκειες

 • Βαρειά μεικτή ανοσοανεπάρκεια (SCID and SCID-ADA)
 • X- φυλοσύνδετη λεμφοϋπερπλαστική νόσος
 • Σύνδρομο DiGeorge
 • Ανεπάρκεια της προσκολλήσεως των λευκοκυττάρων
 • Αταξία-Τελαγγειεκτασία
 • Σύνδρομο εκτεθειμένων λεμφοκυττάρων

Αιμοσφαιρινοπάθειες

 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • ß-Θαλασσαιμία

ΣΤΑΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

 • Κίρρωση Ήπατος
 • Καρδιακές Παθήσεις (έμφραγμα του μυοκαρδίου, μυοκαρδιοπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια)
 • Διαβήτης Τύπου Ι
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ)
 • Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
 • Διάφορες κληρονομικές μεταβολικές ασθένειες
 • Εγκεφαλική Παράλυση (Cerebral Palsy)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 • Νόσος Alzheimer
 • Νόσος Parkinson
 • Νόσος Huntington
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Τραύματα της σπονδυλικής στήλης
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Ανάπλαση ιστών ή οργάνων : οστών, χόνδρων, τενόντων, καρδιακών βαλβίδων, τμημάτων του δέρματος κλπ

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ χρησιμοποιούνται βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία της βλάβης που αφήνει στην καρδιά το βαρύ έμφραγμα.

Επίσης, στο στάδιο των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους βρίσκεται η χρήση των βλαστοκυττάρων για την αποκατάσταση της κίρρωσης του ήπατος.

Τέλος, σε πειραματικό στάδιο, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, βρίσκεται η χρήση των βλαστοκυττάρων για αποκατάσταση βλαβών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η πιθανότητα ένας άνθρωπος να χρειαστεί αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (δηλαδή μεταμόσχευση με τα δικά του βλαστοκύτταρα) κατά τη διάρκεια της ζωής του, υπολογίζεται σε 1/400 ή και 1/200*.
Με τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και πρακτικές που υιοθετούνται, αυτό το ποσοστό υπολογίζεται να ανέβει σε 1/100*.

* Biology of Blood and Marrow Transplantation 14:316-322(2008)

 

Αξίζει, δε, να σημειωθεί, πως σε αυτούς τους υπολογισμούς δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί οι εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής - του πολλά υποσχόμενου νέου τομέα θεραπευτικής εφαρμογής των βλαστοκυττάρων, όπου επιδιορθώνονται ή βελτιώνονται βλάβες του οργανισμού, χρησιμοποιώντας τις φυσικές αναγεννητικές ιδιότητες που διαθέτουν τα βλαστοκύτταρα.

Η προοπτική της χρήσης των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος επεκτείνεται ραγδαία. Δεν υπάρχει καμμία εγγύηση πως το αίμα του μωρού σας θα είναι συμβατό δείγμα για κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας ή ότι θα αποτελεί θεραπεία. Η χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων δεν εγγυάται την κατάλληλη θεραπεία για όλες τις κληρονομικές γενετικές ασθένειες, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της γονιδιακής θεραπείας. Όπως σε όλες τις μεταμοσχεύσεις, η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πέρα από τα ίδια τα βλαστοκύτταρα, όπως η κατάσταση του ασθενούς, το είδος της ασθένειας, τη συμβατότητα και τη σχέση μεταξύ δότη κα δέκτη και άλλους παράγοντες.

 

Είναι τα αρχέγονα, πολυδύναμα κύτταρα που αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του σώματός μας. Είναι μοναδικά και , απ‘ όπου κι αν προέρχονται, έχουν όλα τρεις βασικές ιδιότητες:

Είναι τα αρχέγονα, πολυδύναμα κύτταρα που αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του σώματός μας.

Είναι μοναδικά και , απ‘ όπου κι αν προέρχονται, έχουν όλα τρεις βασικές ιδιότητες:


 • είναι αδιαφοροποίητα, δηλαδή δεν έχουν ακόμα αναπτύξει δομές, ούτε έχουν κατασκευάσει πρωτεϊνες που να είναι χαρακτηριστικές ενός εξειδικευμένου είδους κυττάρων

 • μπορούν να πολλαπλασιάζονται και να αυτό-ανανεώνονται για μεγάλες χρονικές περιόδους

 • μπορούν να διαφοροποιηθούν σε πιο εξειδικευμένα είδη κυττάρων ( του αίματος, του ανοσοποιητικού μας συστήματός, αλλά και άλλων ιστών και οργάνων ), ώστε να αποκαταστήσουν κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη

 

Ποιά είναι τα είδη των βλαστοκυττάρων;


 • τα κύτταρα του εμβρύου που προκύπτουν από τις πρώτες διαιρέσεις του μετά τη γονιμοποίηση ( μέχρι την τέταρτη μέρα περίπου ), τα οποία είναι ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΑ (TOTIPOTENT). Αυτό σημαίνει πως μπορεί το καθένα από αυτά να ‘δημιουργήσει' όλα τα είδη κυττάρων ενός νέου εμβρύου, καθώς και τα κύτταρα όλων των μη εμβρυϊκών ιστών που χρειάζονται για να πλαισιώσουν ένα έμβρυο, όπως ο πλακούντας.

 • τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (embryonic stem cells ) που προέρχονται από το έμβρυο όταν είναι 4-5 ημερών και έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν σε μεγάλο αριθμό διαφορετικών κυττάρων του οργανισμού μας, είναι δηλαδή ΟΛΟΔΥΝΑΜΑ (PLURIPOTENT).

 • τα βλαστοκύτταρα των ενηλίκων ( adult stem cells), που βρίσκονται στους περισσότερους ιστούς και όργανα του σώματος, όπως τον εγκέφαλο, τον μυελό των οστών, το συκώτι, το αίμα και τα αιμοφόρα αγγεία, το δέρμα και τους σκελετικούς μύες. Έχουν την δυνατότητα να αυτό-ανανεωθούν, αλλά η ικανότητα διαφοροποίησής τους είναι περιορισμένη. Μπορούν να ωριμάσουν σε κύτταρα του ιστού ή του οργάνου από το οποίο προέρχονται και ο κύριος ρόλος τους είναι να τα συντηρούν και να τα επιδιορθώνουν. Τα κύτταρα αυτά λέγονται ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ (MULTIPOTENT).

 • τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος (cord blood stem cells), τα οποία είναι αιμοποιητικά (hematopoietic stem cells) και ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ κυττάρων και οι ιδιότητές τους μοιάζουν πολύ με αυτά των ενηλίκων. Έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν σε όλα τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή σε ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, καθώς και σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι επιστημονικές έρευνες στο χώρο των βλαστοκυττάρων υποδεικνύουν πως το εύρος των δυνατοτήτων τους είναι πολύ μεγάλο και πως κύτταρα ενός ιστού μπορούν, υπό κατάλληλες συνθήκες, να ωριμάσουν σε κύτταρα άλλου, διαφορετικού ιστού και να λειτουργήσουν ως ολοδύναμα και όχι απλά ως πολυδύναμα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πλαστικότητα ( plasticity ) και αποτελεί τη βάση της κυτταρικής θεραπείας.

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: