Ομαφαλοπλακουντιακό Αίμα

17 Feb 2011
Rate this item
(0 votes)

Είναι το αίμα που παραμένει στον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο μετά τον τοκετό και την απομάκρυνση του νεογνού. Μέχρι πρόσφατα, το αίμα αυτό απορρίπτονταν ως άχρηστο. Τώρα πλέον γνωρίζουμε πως το ομφαλοπλακουντιακό αίμα περιέχει μεγάλο αριθμό βλαστικών κυττάρων, τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε, να απομονώσουμε και να φυλάξουμε για πιθανή μελλοντική χρήση.

Τα βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου είναι μοναδικά λόγω της αυξημένης ικανότητάς τους να δημιουργούν άλλους τύπους κυττάρων. Για την ακρίβεια, τα κύτταρα αυτά είναι 8 – 10 φορές πιο δημιουργικά από τα βλαστικά κύτταρα του μυελού των οστών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου “δεν έχουν ωριμάσει ανοσολογικά".Για το λόγο αυτό τα κύτταρα που φυλάσσονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα μέλη της οικογένειας, αφού, λόγω της ανοσολογικής ανωριμότητάς τους, δεν απαιτείται 100% συμβατότητα.

Back to Top