ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

01 Mar 2018

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

1) Του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΕΤΟΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Ν. Αττικής (Κωνσταντίνου Καραμανλή 21) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 998202896
2) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Biophylaxis Hellas Ανώνυμη Εταιρία Κρυοσυντήρησης Βλαστικών Κυττάρων», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 998858812
3) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμογών Βιοτεχνολογίας και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας», που εδρεύει στη Λάρισα (Ηπείρου 76) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 998788701
4) της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία  «Πρότυπα Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας ΕΠΕ Mycells», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη] (I. Πολέμη 49) και
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 998633334
5) της ανώνυμης εταιρίας με τη\' επωνυμία «Oninigen Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές ΑΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Κηφισίας 1) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 998870825
6) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Προσέλ Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές ΑΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Κων. Καραμανλή 21) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 999232118,
οι οποίες εταιρίες συνιστούν άπασες μέλη του ως άνω αναφερόμενου Σωματείου
ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αγράφων και Πάτμου 5), με ΑΦΜ 999644358 και εκπροσωπείται νόμιμα
Το πρώτο εξ' ημών συνιστά νομικό πρόσωπο, Σωματείο, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με  αριθμ. μητρώου 27533, με μέλη του τις αναφερόμενες δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη, που συνιστούμε εταιρίες-νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με έδρα μας την Ελλάδα και με αντικείμενο την επεξεργασία, κρυοσυντήρηση και φύλαξη ομφαλοπλακουντιακού αίματος -βλαστοκυττάρων.
Όπως γνωρίζετε, την 5η Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα- ιστότοπο της εφημερίδας σας με το διακριτικό τίτλο «www.protothema.gr», στην οποία αναρτώνται και προβάλλονται ειδήσεις, ρεπορτάζ, βίντεο κλπ, δημοσίευμα (άρθρο- ρεπορτάζ), που φέρεται συνταγμένο με επιμέλεια των δημοσιογράφων-συντακτριών Παναγιώτας Καρλατήρα και Βασιλικής Κόκαλη, το οποίο αυτολεξεί τιτλοφορείται «ΦΥΛΛΟ ΚΑΤ ΦΤΕΡΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΛΑΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΩΝ: ΚΑΜΙΑ ΛΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΑΕΙΑ» και συνεχίζει, περιέχοντας μεταξύ άλλων
τις φράσεις:
«σκάνδαλ,ο με τα βλαστοκύτταρα»,
«το σοκ που υπέστησαν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες τον περασμένο Ιούνιο όταν έσκασε η «φούσκα» της πρώτης - και μεγαλύτερης- εταιρίας φύλαξης βλαστοκυττάρων, της Stem Health εκτιμάται ότι θα είναι...διαρκείας, καθώς μέρα με ΐ7/ν ημέρα απογυμνώνεται νομικά και επιστημονικά το καθεστώς λειτουργίας των τραπεζών»,
«Από τις έρευνες αποδεικνύεται πως όλες είναι χωρίς άδεια λειτουργίας και πιστοποίηση από το υπουργείο Υγείας και με άδηλες συνθήκες φύλαξης του πολύτιμου
βιολογικού υλικού!»,
«Σε κάθε φάκελο που ανοίγουν οι ελεγκτές του ΣΕΥΥΠ και οι εισαγγελείς βλέπουν την ίδια εικόνα: μια καλοστημένη και κερδοφόρα εμπορική δραστηριότητα που δεν έχει καμία σχέση με τ?/ν παροχή επιστημονικής συμβουλής και συνδρομής προς τους γονείς που εμπιστεύτηκαν το πολύτιμο βιολογικό υλικό και μάλιστα με μεγάλο αντίτιμο
(1.800 έως 3.000 ευρώ)»,
«Στην Ελλάδα οι τράπεζες βλαστοκνττάροιν ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2005 και τις άδειες έδινε το τότε υπουργείο Εμπορίου. Το 2008 η χώρα ενσωμάτωσε τις από το 2004 ευρωπαϊκές οδηγίες στη νομοθεσία της (ΠΑ26/2008 και νόμος 3984/2011), ωστόσο στην πράξη όλα παρέμειναν κενό γράμμα αναφορικά με τον έλεγχο, τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, τη] φύλαξη, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τι] διανομή του βιολογικού υλικού των βλαστοκυττάρων».
«Η πραγματικότητα που διαμορφώθηκε ήταν αμιγώς εμπορίκι'], με όρους που επιβάλλει η ελεύθερη αγορά και το ζητούμενο του κέρδους».


Περαιτέρω, πέρα από τις ως άνω φράσεις, που στρέφονται κατά όλων ανεξαιρέτως των τραπεζών φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού αίματος, περιέχει συκοφαντικές εκφράσεις, δηλώσεις και διαπιστώσεις, που αφορούν ειδικά και στοχευμένα το μέλος μας ΑΕ με την επωνυμία «Omnigen Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές ΑΕ». οι οποίες βασίζονται σε διαστρέβλωση των πορισμάτων της «Έκθεσης Ελέγχου», η οποία συντάχθηκε από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν αλλεπάλληλων επιτόπιων ελέγχων, που διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρίας-μέλους μας και κοινοποιήθηκε στην εταιρία με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΦ.ΕΜΠ.1761/22.12.2017 διαβιβαστικό έγγραφο. Στο εν λόγω δημοσίευμα γίνονται αναλυτικά έωλες αναφορές στην εν λόγω εταιρία, που περικλείονται ακροθιγώς στις φράσεις «μία ακόμη τράπεζα ....ξεσκεπάζεται, ιδιωτική τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων με απροσδιόριστη ταυτότητα, θολή λειτουργία και χωρίς καμία πιστοποίηση από τις αρχές-Λειτουργούσε χωρίς εποπτεία, εισήγαγε ιστούς από τη Σερβία». Όπως ενημερωθήκαμε, το εν λόγω μέλος μας σας έχει ήδη κοινοποιήσει την από 7.2.2018 εξώδικη δήλωση.
Παράλληλα, πλησίον του εν λόγω δημοσιεύματος στην εν λόγω ιστοσελίδα είναι συνημμένα δύο έτερα άρθρα με τίτλους «κακουργηματικές διώξεις γιο. την απάτη με τα βλαστοκύτταρα» και «παράνομες μπιζνες εκατομμυρίων με το. βλαστοκύτταρα», τα οποία αναφέρονται από την εφημερίδα σας ως σχετικά άρθρα της επίμαχης δημοσίευσης.
Το εν λόγω δημοσίευμα αναρτήθηκε ομοίως την ίδια ημέρα και στο ηλεκτρονικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», στο οποίο διατηρείτε σχετική σελίδα με τον τίτλο «protothema.gr».
Το δημοσίευμα αυτό παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα σας, ως και στην σελίδα σας στο «Facebook» καθ' όλο το 24ωρο από τις 5.2.2018 έως και σήμερον, είναι δε προσβάσιμο από απεριόριστο αριθμό αναγνωστών και θεατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης του δημοσιεύματος, αναπαραγωγής του, κυκλοφορίας και κοινοποίησής του οπουδήποτε, ενώ ήδη ένεκα της αναγνωσιμότητας των ιστοσελίδων σας έχει πολλές αναδημοσιεύσεις.
Επειδή κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος, καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του Κράτους. Κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α΄ και β' της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς επέμβαση των δημοσίων αρχών και ανεξάρτητα από σύνορα. Στην παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμού της ελευθερίας του τύπου, ορίζοντας ότι η άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες καθώς και ότι μπορεί να υπαχθεί σε περιορισμούς ή κυρώσεις, που προβλέπονται από το νόμο και αποτελούν σε κάθε δημοκρατική κοινωνία αναγκαία μέτρα για την προστασία μεταξύ άλλων της υπόληψης και των δικαιωμάτων τρίτων. Σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να ζητήσει την άρση της προσβολής και τη μη επανάληψή της στο μέλλον. Αξιώσεις αποζημίωσης και ικανοποίησης της ηθικής βλάβης κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας δεν αποκλείεται, δοθέντος ότι ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, περιεχόμενο του οποίου αποτελεί και η προστασία της προσωπικότητάς του, προστατεύεται και από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 2). Προσβολή προσωπικότητας συνιστούν οι πράξεις που περιέχουν ονειδισμό ή αμφισβήτηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής κάποιου προσώπου, ακόμα και αν αυτές τον καθιστούν απλώς ύποπτο ότι μετέρχεται ανέντιμες μεθόδους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ή άλλων εκφάνσεων της ζωής του. Όσον αφορά το παράνομο της προσβολής, συντρέχει όταν αυτή γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κατά την ενάσκηση δικαιώματος μικρότερης σπουδαιότητας ή κάτω από περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος. Ο νόμος καθιερώνει αντικειμενική ευθύνη του προσβάλλοντος ως προς την αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον. Εξάλλου η παράνομη προσβολή της προσωπικότητας μπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιμη πράξη, με εξυβριστικές εκδηλώσεις ή με ισχυρισμούς δυσφημιστικούς ή πολύ περισσότερο συκοφαντικούς κατά την έννοια των άρθρων 361-364 ΠΚ, που μπορεί να περιέχονται σε δημοσίευμα ή τηλεοπτική εκπομπή (ΑΠ 632/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 265/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1455/2014 ΤΝΠ Νόμος).
Επειδή το ως άνω δημοσίευμα μεταχειρίζεται λέξεις και φράσεις. που συνιστούν γεγονότα, τα οποία ουδόλως ανταποκρίνονται στην αλήθεια και τα οποία συγχρόνως διατυπώνονται, προβάλλονται και δημοσιεύονται με σκοπό προσβολής των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα και των φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν, μείωσης της επαγγελματικής τους φήμης και καλλιέργειας κλίματος αμφισβήτησης και εν τέλει παντελούς απαξίωσης για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, τις συνθήκες φύλαξης και τις επιστημονικές μεθόδους, που εφαρμόζουν. Οι φράσεις «σκάνδαλο με τα βλαστοκύτταρα, το σοκ των γονέων είναι διαρκείας, καθώς μέρα με τι]ν ημέρα απογυμνώνεται νομικά και επιστημονικά  το καθεστώς λειτουργίας των τραπεζών, άδηλες συνθήκες φύλαξης τον πολύτιμου βιολογικού υλικού!, μια καλοστημένη και κερδοφόρα εμπορική δραστηριότητα που δεν έχει καμία σχέση με την παροχή επιστημονικής συμβουλής και συνδρομής προς τους γονείς που εμπιστεύτηκαν  το πολύτιμο βιολογικό υλικό και μάλιστα με μεγάλο αντίτιμο (1.800 έως 3.000 ευρώ), (το νομοθετικό πλαίσιο) στην πράξη όλα παρέμειναν κενό γράμμα αναφορικά με τον έλεγχο, τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, τη φύλαξη, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή του βιολογικού υλικού των βλαστοκυττάρων, Η πραγματικότητα που διαμορφώθηκε ήταν αμιγώς εμπορίκι}, με όρους που επιβάλλει η ελεύθερη αγορά και το ζητούμενο του κέρδους συνιστούν άκρως συκοφαντικές και δυσφημιστικές εκδηλώσεις για το Σωματείο μας, τον καταστατικό μας σκοπό και τις εταιρίες μας, που συνιστούν μέλη του, με ιδιαίτερα βαρύ χαρακτήρα και πομπώδη διατύπωση, που μιλούν ευθέως για γεγονότα, ήτοι τελεσθείσες πράξεις ή πράξεις, που τελούνται τώρα, οι οποίες τιμωρούνται από το Ποινικό Δίκαιο (απάτη, Εισαγγελία, έρευνα) και που δημιουργούν αναμφίβολα την εντύπωση στο κοινό ότι μας αφορούν ευθέως, προσωπικά και άμεσα. Το Σωματείο και οι εταιρίες μας. που συνιστούν μέλη του σε ουδένα σκάνδαλο βλαστοκυττάρων έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερον, τηρούμε πλήρως μέσα στις προκαθορισμένες και νόμιμες προθεσμίες τους νόμους του κράτους, είμαστε πλήρως συμμορφούμενοι με τα διεθνή και ευρωπαϊκά επιστημονικά πρότυπα και πρωτόκολλα, ακολουθώντας κατά γράμμα διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους φύλαξης και κρυοσυντήρησης στις μονάδες μας, ώστε οι συνθήκες φύλαξης των βλαστοκυττάρων σε καμία περίπτωση δεν είναι άδηλες, ακαθόριστες και άγνωστες, όπως αναγράφετε χαρακτηριστικά στο επίμαχο δημοσίευμα κατ ουδόλως συνιστούμε κερδοφόρες στημένες επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα οργανωμένες και προσηκόντως στελεχωμένες επιστημονικές μονάδες, που προσφέρουν άκρως χρήσιμες υπηρεσίες για το κοινωνικό σύνολο και την επιστήμη και προάγουν την τελευταία και στον ελλαδικό χώρο. Ώστε, είναι έκδηλο από όλα τα ανωτέρω πως το δημοσίευμά σac είναι μία άκρως ψευδής, μεροληπτική και στρεβλή εις βάρος των ιδιωτικών τραπεζών και συγχρόνως αποπροσανατολιστική για το κοινό προβολή. Επιπλέον, οι αναφορές είναι γενικευμένες και αφορούν στο σύνολο των ιδιωτικών τραπεζών βλαστοκυττάρων, που λειτουργούν στην Ελλάδα χωρίς διάκριση, παρουσιάζοντας συνθήκες έλλειψης νομιμότητας, εξαπάτησης, έλλειψης επιστημοσύνης και κατάρτισης και μη προσήκουσας φύλαξης ως μία δεδομένη κατάσταση για όλους μας, χωρίς μάλιστα να έχουμε ελεγχθεί ή να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για όλες τις εταιρίες του Σωματείου μας από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Σε κάθε περίπτωση είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι το εν λόγω δημοσίευμα «ομιλεί για μας, χωρίς εμάς», χωρίς δηλαδή να παραθέτει και την άποψη εκπροσώπου των ιδιωτικών εταιριών βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα για την αδειοδότησή μας, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ως και τις συνθήκες φύλαξης των βλαστοκυττάρων στις μονάδες μας, όπως επιτάσσουν οι κανόνες της αντικειμενικής ενημέρωσης.
Οι εν λόγω συκοφαντικές διαδόσεις υπερβαίνουν κάθε μέτρο και κάθε δικαιολογημένο ενδιαφέρον, είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη και έχουν τελεστεί αν όχι υπαιτίως, τουλάχιστον με υπαίτια άγνοια εκ μέρους σας, ιδίως δε ενόψει του γεγονότος ότι απευθύνεστε δημοσιογραφικά σε μεγάλο και αόριστο αριθμό προσώπων.
Ωστόσο, ειρήσθω εν παρόδω προς αποκατάσταση της αλήθειας επισημάνουμε πως οι εταιρίες μας συνιστούν εταιρίες άρτια επιστημονικά καταρτισμένες, που διοικούνται από αναγνωρισμένους επιστήμονες, διαθέτουν κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, χαίρουν εκτιμήσεως τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, απασχολούν ασφαλισμένο προσωπικό, φορολογούνται, πληρώνουν τους φόρους τους και αποδίδουν ΦΠΑ, ενώ έχουν συσταθεί καθ1 όλα νόμιμα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο κατά το χρόνο ίδρυσης τους (πδ 26/2008 και ευρωπαϊκές οδηγίες 2004/23, 2006/17 και 2006/86). Με τα άρθρα 53, 54 και 55 του ν. 3984/2011 ορίστηκε πως θα εκδίδονταν κανονιστική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που θα καθόριζε ειδικότερες παραμέτρους για την υλοποίηση των αναφερόμενων στον εν λόγω νόμο για τη λειτουργία των τραπεζών. Ως εκ τούτου, καθ' όλα αυτά τα έτη από το 2011 έως και τον Μάρτιο του 2017 τελούσαν όλες οι τράπεζες βλαστοκυττάρων της χώρας σε καθεστώς αναμονής περί του τελικώς ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στη γώρα μας. Ακολούθως, έξι (6) χρόνια μετά, εξεδόθη η ΥΑ Α3γ/οικ. 18092/9.3.2017 (ΦΕΚ 1005/Β/24.3.2017), η οποία περιέλαβε, πέραν των άλλων, υπερβολικούς περιορισμούς και απαιτήσεις σε βάρος μόνο των ιδιωτικών τραπεζών και ουχί. και των δημόσιων τραπεζών, με αποτέλεσμα να καταστεί αμφιβόλου νομιμότητας και να ελέγχεται ως αντισυνταγματική. Η εν λόγω απόφαση έθεσε περιθώριο συμμόρφωσης στις ιδιωτικές τράπεζες έως και τις 24.3.2018. Ως εκ τούτου μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι εταιρίες του χώρου είναι σε διαδικασία συμμόρφωσης με την εφαρμοστέα νομοθεσία και οποιαδήποτε αντίθετη δήλωση και διάδοση και δη προς αόριστο αριθμό προσώπων, ως συμβαίνει δια του επίδικου δημοσιεύματος σας συνιστά πασίδηλα παραπλανητική και συκοφαντική, που εκψεύγει παντελώς του πλαισίου της δεοντολογικής δημοσιογραφίας, που βασίζεται σε επαληθευμένα γεγονότα.
Επιπλέον, σας αναφέρουμε πως εκκρεμεί η από 22.5.2017 προσφυγή μας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως και κατά της ΥΑ Α3γ/οικ. 18092/9.3.2017, με την οποία ζητείται η ακύρωσή της, καθώς και αίτηση αναστολής εκτελέσεως (ασφαλιστικά μέτρα), η οποία θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να είναι λίαν πιθανή η ακύρωσή της.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως η εταιρία-μέλος μας «Omnigen Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές ΑΕ» έχει υποβάλλει την υπ' αριθμ. πρωτ.75985/3.09.2014αίτησή της για αδειοδότηση προς το Υπουργείο Υγείας και την υπ' αριθμ. πρωτ. 3879/3.09.2014 αίτησή της προς τον ΕΟΜ, οι οποίες αρχές έχουν επιδείξει μία πρωτοφανή ολιγωρία παρά τις έγγραφες και προφορικές οχλήσεις και διαμαρτυρίες της εν λόγω εταιρίας. Παρά το γεγονός πως ο ΕΟΜ σε συνεδρίαση ΔΣ την 4.11.2015 κατέθεσε θετική γνώμη επί της χορήγησης αδείας, εντούτοις το Υπουργείο Υγείας δεν έχει χορηγήσει εισέτι την αιτούμενη άδεια.
Τέλος, προς διάψευση όσων αναφέρετε στο δημοσίευμα σας ουδεμία εισαγγελική έρευνα εκκρεμεί εκ βάρος του Σωματείου μας και εις βάρος και των πέντε εταιριών μας, που συνιστούν μέλη του, ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή έχει επιβληθεί οποιαδήποτε καταδίκη σε βάρος των εκπροσώπων των εν λόγω εταιριών μας σε σχέση us την μη προσήκουσα συντήρηση των βλαστοκυττάρων. τη μη αδειοδότηση μας και την εξαπάτηση των γονέων, ενώ δεν έχουμε καταδικαστεί και σε αστικό επίπεδο για τις εν λόγω αιτίες.
Επειδή από όλα τα παραπάνω προκύπτει πως οι ισχυρισμοί, που περιέχονται στο δημοσίευμα, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα-ιστότοπο της εφημερίδας σας με ημερομηνία 5.2.2018, ως και στην σελίδα σας στο «Facebook» συνιστούν συκοφαντικές εκδηλώσεις, παντελώς αναληθείς, απατηλές και παραπλανητικές για το κοινό, που τελέστηκαν εν γνώσει σας, άλλως με υπαίτια άγνοιά σας και στρέφονται εναντίον καθεμίας εκ των εταιριών μας, που συνιστούν μέλη του Σωματείου ως νομικών προσώπων-ιδιωτικών εταιριών επεξεργασίας, κρυοσυντήρησης και φύλαξης βλαστοκυττάρων, αλλά και κατά του ίδιου του Σωματείου μας ως σωματείο-ένωση τέτοιων εταιριών στην Ελλάδα, που υφιστάμεθα ήδη συγκεκριμένη ζημία από τις εν λόγω διαδόσεις, καθ' όσον πλήττεται η εμπιστοσύνη του κοινού στις εταιρίες μας, η εμπορική μας φήμη, η επιστημοσύνη, το κύρος και η ποιότητα των  παρεχόμενων από τις εταιρίες μας υπηρεσιών, ως και το μέλλον των εταιριών μας. Ήδη, το πλήγμα που έχουμε  υποστεί από τις 5.2.2018 είναι δυσθεώρητο, καθώς δεχόμαστε καθημερινά σωρεία ερωτημάτων από γονείς περί της βασιμότητας και του έγκριτου του εν λόγω δημοσιεύματος σας.
Ως εκ τούτου, το ως άνω δημοσίευμά σας, περιέχοντας και διαδίδοντας συκοφαντικές για μας εκδηλώσεις κατά την ως άνω έννοια είναι παράνομο ως αντίθετο στα άρθρα 57, 59, 914, 919, 920 και 932 ΑΚ, 364 ΙΙΚ, ως και στο άρθρο 12 ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού».
Επειδή επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και κατά εκάστου έτερου προσώπου, φυσικού ή νομικού, που εν γνώσει του ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει και διαδίδει αναληθείς ειδήσεις και γεγονότα για το Σωματείο και τις εταιρίες, που συνιστούν μέλη μας, που θέτουν σε κίνδυνο και προσβάλλουν την πίστη, το επάγγελμα και την επαγγελματική εξέλιξη των εταιριών μας, μεταξύ των οποίων και κατά των δημοσιογράφων-συντακτών σας και υπεύθυνων για τη δημοσίευση του εν λόγω ρεπορτάζ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την ανωτέρω παράνομη, προσβλητική, συκοφαντική, δυσφημιστική, μεροληπτική, αντιδεοντολογική, αντικείμενη στην καλή πίστη και στα χρηστά ήθη συμπεριφορά σας και σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ προβείτε σε άρση της εν λόγω προσβλητικής και συκοφαντικής δημοσιεύσεως από την ηλεκτρονική σας σελίδα-ιστότοπο, ως και από την σελίδα σας στο «Facebook», που δημοσιεύτηκε την 5η.2.2018, με τίτλο «Φύλ?.ο και φτερό ό)χς οι τράπεζες βλαστοκυττάρων: Καμία δεν έχει vnopaJjxi αίτημα για άδεια», καθώς και από κάθε άλλο τυχόν μέσο, που το εν λόγω αναπαράγεται ή δύναται να αναπαραχθεί (τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί και διαδικτυακοί σταθμοί, ως και εφημερίδες και περιοδικά υμών των ιδίων ή και τρίτων συνεργατών σας και μη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).
Επιπλέον σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως απόσχετε στο μέλλον από κάθε ανάλογη δυσφημιστική και συκοφαντική εκδήλωση (δημοσίευμα και κάθε είδους προβολή) σε βάρος μας και σε βάρος εν γένει των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων, που λειτουργούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τόσο στην ηλεκτρονική σας σελίδα- ιστότοπο, στην σελίδα σας στο «Facebook» και κάθε άλλη τυχόν παρόμοια ηλεκτρονική σελίδα-ιστότοπο, που τυγχάνετε διαχειριστής δικαιούχος, κάτοχος και με κάθε φύσεως δικαιώματα, καθώς και από την έντυπη κυριακάτικη έκδοση του «Πρώτου Θέματος».
Ομοίως, σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως απόσχετε από τη διάθεση και αναδημοσίευση
προς κάθε τρίτο του σχετικού δημοσιεύματος-ρεπορτάζ, ως και κάθε άλλου με αντίστοιχο περιεχόμενο, που αφορά το Σωματείο και τις εταιρίες μας και κάθε εταιρία φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού αίματος στην Ελλάδα εν γένει.
Άλλως, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε περίπτωση μη συμμορφώσεως σας με τα ανωτέρω, αμελλητί με την παραλαβή της παρούσας, θα προβούμε σε λήψη περαιτέρω όλων των ενδεικνυόμενων από το νόμο μέτρων εναντίον σας, προσφεύγοντας στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, ποινικά και αστικά, καθώς και σε κάθε αρμόδια  Διοικητική  και  Δημόσια Αρχή, προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. ποινικής καταδίκης των υπεύθυνων και διεκδίκησης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από την τεράστια ζημία που έχουμε άπαντες ήδη υποστεί και συνεχίζουμε να υφιστάμεθα.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΑΟΤΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αγράφων και Πάτμου 5), με ΑΦΜ999644358 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την παρούσα παρά πόδας της εκθέσεως επίδοσης, που θα συντάξει.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018
Η πληρεξούσια δικηγόρος
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: