Ποιά είναι η ΕΕΤΟΑ;

21 Mar 2011

 

Η Ε.Ε.Τ.Ο.Α. (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος) είναι το συλλογικό όργανο των τραπεζών κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων. Την Ε.Ε.Τ.Ο.Α. απαρτίζουν αποκλειστικά ελληνικές τράπεζες κρυοσυντήρησης, που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια με συνέπεια στο χώρο.

Σήμερα, στην Ε.Ε.Τ.Ο.Α. συμμετέχουν οι εξής εταιρείες:

  • Biophylaxis
  • MyCells
  • Cryotech
  • Omnigen
  • Procell

Η Ε.Ε.Τ.Ο.Α. έχει σαν στόχο την επίβλεψη και την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας των τραπεζών – μελών της και τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές που ορίζουν η νομοθεσία και οι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί.

Επίσης, στόχος της Ε.Ε.Τ.Ο.Α. είναι η διασφάλιση της συντήρησης όλων των δειγμάτων που φυλάσσονται στις τράπεζες μέλη της, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κάποια τράπεζα-μέλος παύσει τη λειτουργία της.

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: