Ποιά είναι η ΕΕΤΟΑ;

21 Mar 2011
Rate this item
(2 votes)

 

Η Ε.Ε.Τ.Ο.Α. (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος) είναι το συλλογικό όργανο των τραπεζών κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων. Την Ε.Ε.Τ.Ο.Α. απαρτίζουν αποκλειστικά ελληνικές τράπεζες κρυοσυντήρησης, που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια με συνέπεια στο χώρο.

Σήμερα, στην Ε.Ε.Τ.Ο.Α. συμμετέχουν οι εξής εταιρείες:

  • Biophylaxis
  • MyCells
  • Cryotech
  • Omnigen
  • Procell

Η Ε.Ε.Τ.Ο.Α. έχει σαν στόχο την επίβλεψη και την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας των τραπεζών – μελών της και τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές που ορίζουν η νομοθεσία και οι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί.

Επίσης, στόχος της Ε.Ε.Τ.Ο.Α. είναι η διασφάλιση της συντήρησης όλων των δειγμάτων που φυλάσσονται στις τράπεζες μέλη της, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κάποια τράπεζα-μέλος παύσει τη λειτουργία της.

Back to Top