Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ);

21 Mar 2011

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, είναι το αίμα που παραμένει μέσα στον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα μετά τη γέννηση κάθε νεογνού. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, το οποίο μπορεί να συλλεχθεί μόνο μία φορά, αμέσως μετά τον τοκετό, αποτελεί μια πλούσια πηγή βλαστοκυττάρων.

Περιέχει τουλάχιστον 3 διαφορετικά είδη βλαστοκυττάρων. Σε μεγαλύτερο αριθμό απαντώνται τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, τα κύτταρα δηλαδή που παράγουν τα κύτταρα του αίματος. Περιέχει επίσης μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να εξελιχθούν σε κύτταρα των οστών, των χόνδρων, του λίπους καθώς και άλλων ιστών. Τέλος, περιέχει τα μη-περιορισμένα πολυδύναμα σωματικά κύτταρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν – κάτω από πειραματικές μέχρι σήμερα συνθήκες - σχεδόν σε οποιονδήποτε τύπο ενήλικου κυττάρου.

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: