Μπορούν τα κύτταρα του ΟΠΑ να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία του ίδιου του παιδιού (αυτόλογες μεταμοσχεύσεις);

21 Mar 2011

Χιλιάδες αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών. Βάσει των στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων το 57.5% των μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2002 ήταν αυτόλογες, με χρήση δηλαδή των κυττάρων του ίδιου του ασθενούς.

Μέχρι σήμερα, τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους τους δότες για τις παρακάτω ασθένειες:

 • Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία – ALL
 • Απλαστική Αναιμία
 • Μυελοβλάστωμα
 • Νευροβλάστωμα
 • Ρετινοβλάστωμα
 • Ασθένεια Shwachman-Diammond
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Εγκεφαλική βλάβη
 • Όγκος εγκεφάλου
 • Διαβήτης - τύπου 1
 • Ανοσοανεπάρκεια

Η άποψη που κάποιοι έχουν εκφράσει πως «όταν ένα παιδί νοσήσει, το ομφαλικό του αίμα νοσεί επίσης» δεν ευσταθεί επιστημονικά, μια και αφορά μόνον το υποσύνολο των περιπτώσεων, στις οποίες το άτομο πάσχει από κληρονομικές ασθένειες ή έχει υποστεί τη βλάβη κατά τη διάρκεια της κύησης. Υπάρχουν ωστόσο πολλές αιματολογικές ασθένειες που προκαλούνται αργότερα στη ζωή, από επίκτητα αίτια (όπως η έκθεση σε επιβλαβείς χημικές ουσίες ή ακτινοβολίες), ενώ τα βλαστοκύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ίδιο το άτομο χωρίς κανένα πρόβλημα και σε όλες τις εφαρμογές «Αναγεννητικής Ιατρικής».

Αν η αντίθετη άποψη ήταν ο κανόνας, τότε θα υπήρχε ο κίνδυνος να μεταφερθεί η ασθένεια και από το ομφαλικό αίμα τρίτου δότη (δηλαδή από ομφαλικό αίμα που προέρχεται από δημόσια τράπεζα) ο οποίος ενδεχομένως νοσούσε αργότερα!

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: