Πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα δείγμα ΟΠΑ; Πολλαπλασιάζονται εργαστηριακά τα κύτταρα αυτά;

21 Mar 2011

Με τα σημερινά δεδομένα, μια μέση λήψη ομφαλοπλακουντιακού αίματος επαρκεί για μία χρήση (δύο σε σπάνιες περιπτώσεις). Η ακριβής ποσότητα βλαστοκυττάρων που απαιτείται κάθε φορά, εξαρτά ται από το είδος και την βαρύτητα της ασθένειας καθώς και από το σωματικό βάρος του λήπτη.

Οι διαδικασίες εργαστηριακού πολλαπλασιασμού των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Οι πρώτες κλινικές δοκιμές έχουν αρχίσει, δίνοντας ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Εντούτοις, ο πολλαπλασιασμός των βλαστοκυττάρων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση διαδικασία ρουτίνας. Έτσι, απαιτείται μέχρι σήμερα από τους μαιευτήρες, να συλλέγουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα αίματος.

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: