Σε ποια άτομα της οικογένειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δείγματα ΟΠΑ;

21 Mar 2011

Τα βλαστοκύτταρα είναι 100% ιστοσυμβατά με το άτομο από το οποίο προέρχονται. Επίσης, μπορεί να μεταμοσχευθούν σε γονείς και αδέρφια του ατόμου αυτού, σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο αυτού του μυελού των οστών, καθώς στις μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ δεν απαιτείται απόλυτη γενετική ταυτότητα.

Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα μπορεί να κριθεί ως ακατάλληλο μόσχευμα, αν η ποσότητά του είναι πολλή μικρή, ή αν το άτομο από το οποίο προέρχεται πάσχει από συγκεκριμένη κληρονομική νόσο.

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: