Ποια είναι η πιθανότητα για μια οικογένεια να χρησιμοποιήσει τα βλαστοκύτταρα που έχει φυλάξει;

21 Mar 2011

Αν ληφθεί υπόψη ότι η αιτιολογία των περισσότερων μορφών καρκίνου παραμένει άγνωστη, σε συνδυασμό με την ταχύτατη εξέλιξη της επιστήμης των βλαστικών κυττάρων, είναι δύσκολο να υπολογίσουμε με ακρίβεια τις πιθανότητες που έχει μία οικογένεια να χρησιμοποιήσει τα βλαστοκύτταρα που έχουν φυλαχθεί. Εν τούτοις, σύμφωνα με μια πρόσφατη ιατρική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του American Association of Blood and Marrow Transplantation τον Μάρτιο του 2008, η πιθανότητα να χρειαστεί κάποιος μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αυτόλογη ή αλλογενή ) στη διάρκεια της ζωής του, ανέρχεται σε 1/400 έως 1/100. Είναι εκπληκτικό ότι αν το ανάγουμε αυτό στον ελληνικό πληθυσμό, 25.000 - 100.000 άνθρωποι είναι υποψήφιοι για αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων στη διάρκεια της ζωής τους.

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: