Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων;

21 Mar 2011
  1. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (1998)
  2. Ο Νόμος 3305 / 2005
  3. Το Π.Δ. 26 / 2008 (Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 23/ΕΚ/2004 και του Συμβουλίου της 31/3/2004 καθώς και των συναφών προς αυτήν οδηγιών 17/ΕΚ/2006 και 86/ΕΚ/2006)

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: