Σεποιόν είμαι υποχρεωμένος ως γονέας να καταβάλλω αμοιβή για τη συλλογή βλαστοκυττάρων;

21 Mar 2011

Η συλλογή των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, είναι μια ιατρική πράξη, η οποία εκτελείται από τον μαιευτήρα που διενεργεί τον τοκετό, με τα υλικά και τη συνεργασία της τράπεζας που έχει αναλάβει τη φύλαξή τους.

Οι γονείς δεν υποχρεούνται σε οποιαδήποτε άλλη χρέωση, η οποία θα αφορά στη διαδικασία συλλογής του ομαλοπλακουντιακού αίματος, αφού σε αυτή δεν συμμετέχει ουσιωδώς κανένα άλλο μέρος, πλην του ιατρού-μαιευτήρα και της εταιρείας φύλαξης.

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: