Τι διασφαλίζει η συμμετοχή μιας εταιρείας στην ΕΕΤΟΑ;

21 Mar 2011

Η συμμετοχή μιας τράπεζας στην Ε.Ε.Τ.Ο.Α. διασφαλίζει ότι η τράπεζα λειτουργεί με βάση το νόμο και τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές και ότι σέβεται τους κανόνες δεοντολογίας του κλάδου. Επιπλέον, η συμμετοχή μιας τράπεζας κρυοσυντήρησης στην Ε.Ε.Τ.Ο.Α. συνεπάγεται τη διασφάλιση των δειγμάτων που φυλάσσει, αφού ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που παύσει η λειτουργία της, τα δείγματα θα μεταφερθούν στις υπόλοιπες εταιρίες για να συνεχιστεί η φύλαξη.

Η Ε.Ε.Τ.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε τράπεζα από τα μητρώα της, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα ορθής λειτουργίας ή σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων επιστημονικής δεοντολογίας.

Δημόσια Τράπεζα

Δείτε ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ της δημόσιας δωρεάν φύλαξης και της οικογενιακής φύλαξης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Περισσότερα

Οδηγίες

Οδηγίες για τους υποψήφιους γονείς. Τι πρέπει να προσέξετε.

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουγία των ελληνικών τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων

Περισσότερα

Share on: