Διαφορές με Δημόσια Φύλαξη

21 Mar 2011
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ / ΔΩΡΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Το δείγμα ανήκει στην οικογένεια Το δείγμα δωρίζεται και η οικογένεια χάνει κάθε δικαίωμα επάνω του
Η οικογένεια ενημερώνεται πάντα με επίσημο πιστοποιητικό αναλυτικών εργαστηριακών αναλύσεων για την επιτυχή φύλαξη των κυττάρων H οικογένεια δεν γνωρίζει αν η φύλαξη του δείγματος είναι επιτυχής. Τα δείγματα που κρίνονται ακατάλληλα προς φύλαξη, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς
Τα δείγματα είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας Στην περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας νοσήσει και χρειαστεί μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, απαιτείται αναζήτηση συμβατού δότη ανά τον κόσμο. Το 1/3 των ασθενών που χρειάζεται μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων αποβιώνει πριν βρεθεί συμβατό μόσχευμα.
Δεν υπάρχουν έξοδα ανάκτησης του δείγματος για μεταμόσχευση Τα έξοδα αγοράς ενός συμβατού δείγματος ΟΠΑ για μεταμόσχευση ανέρχονται σε €17,000 – 23,000
Σε περίπτωση αλλογενούς μεταμόσχευσης οι πιθανότητες επιβίωσης είναι 2πλάσιες, όταν το μόσχευμα προέρχεται από ιστοσυμβατό συγγενή (π.χ. αδερφό) συγκριτικά με μόσχευμα μη συγγενούς, ίσης ιστοσυμβατότητας, ενώ αντίστοιχα μειώνεται η πιθανότητα εκδήλωσης «νόσου μοσχεύματος εναντίον ξενιστή» Όταν κάποιος λαμβάνει δείγμα από εντελώς ξένο άτομο, έχει λιγότερες πιθανότητες να σωθεί και περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσει «νόσο μοσχεύματος εναντίον ξενιστή» συγκριτικά με τη λήψη δείγματος από συγγενικό πρόσωπο (π.χ. αδερφό) ίσης ιστοσυμβατότητας
Share on: